Regulamin

Wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad naszej strony internetowej i wszelkich praw, które mogą mieć zastosowanie do tej witryny i Twojego udziału. Administratorzy serwisu mają prawo w dowolnym momencie zamknąć Twoje konto, usunąć wszelkie zamieszczone przez Ciebie treści, a Twój adres IP i wszelkie dane, które wprowadzasz na stronie, są zapisywane, aby pomóc personelowi witryny w wykonywaniu obowiązków moderacyjnych. Administracja witryny ma prawo do zmiany niniejszych warunków i wszelkich zasad witryny w dowolnym momencie bez ostrzeżenia. Chociaż możesz zostać poinformowany o wszelkich zmianach, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie tych warunków i zasad w dowolnym momencie.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.